Järfälla Brass Band

Järfälla Brass Band

Föreningar Kulturföreningar

Ett brassband är en blåsorkester utan träblåsinstrument

Description

Orkestern har under de senaste åren utvecklats att ha medlemmar från hela Storstockholm. Oberoende av var man bor i Stockholmsområdet är man välkommen att vara med i Järfälla Brass Band, som är organiserad som en självständig ideell förening ansluten till SOF (Sveriges Orkesterförbund) och SMM. Orkestern samarbetar med Studieförbundet Kulturens och får driftbidrag från detta samt från Järfälla Kultur och SOF.
Orkestern arbetar med olika dirigenter för olika konsertproduktioner.

Repetitioner äger rum varje måndagskväll kl.19.00 – 21.30 i Aspnäskyrkan, Hästskov. 65 i Jakobsberg