Järfälla Konstforum

Järfälla Konstforum

Föreningar Kulturföreningar

Järfälla Konstforum är en ideell förening bildad på privat initiativ för att stimulera och vidareutveckla kulturlivet i Järfälla.

Description

Föreningen arrangerar och/eller medverkar i många av kommunens kulturaktiviteter, främst inom området konst och bild, samt arbetar också aktivt för att konst och kultur även i framtiden skall ha en framskjuten plats inom Järfälla kommun.