Midvinterstämman

Midvinterstämman

Föreningar Kulturföreningar

Description

En av Sveriges största Spelmansstämor inomhus !
Buskspel, scenframträdande,gammaldans och polskor, låtstuga, visstuga, servering!