Skälby Spelmanslag

Skälby Spelmanslag

Föreningar Kulturföreningar

Skälby Spelmanslag bildades 1985 och ”har till ändamål att sammansluta spelmän och främja musiklivet i Järfälla med omnejd samt verka för spelmansmusikens bevarande, utveckla dess repertoar samt upprätthålla ett gott musikaliskt kamratskap”.

Description

Repertoaren har under åren utvecklats och idag är vi mångsidiga och spelar till såväl
dans som underhållning.
Vi spelar gammeldans och spelmansmusik men också modernare swing, schlager- och
dansbandsmusik.
Behöver ni musik till dans, fest eller underhållning så ställer vi gärna upp med musik
som är lämpad för just era önskemål.