Verdandi Järfälla

Verdandi Järfälla

Föreningar Kulturföreningar

Verdandis värdegrund är människors lika värde, att alla människor ska ha rätt till utveckling och att deras erfarenheter och åsikter ska efterfrågas - och spela en roll i samhällsbygget.

Description

Verdandi företräder en samhällssyn som innebär ett fritt och demokratiskt samhälle, där solidaritetens grund skapar politisk, ekonomisk, social och kulturell jämlikhet och trygghet. Verdandis mål är, social rättvisa och ett samhälle fritt från skador av alkohol- och drogmissbruk.

I vår verksamhet arbetar vi till exempel med kamratstödjande verksamhet, fritids- och lovverksamhet för barn och unga, aktiviteter för äldre, kvinnogrupper, sommarläger, sommarcafé och kulturaktiviteter m.m.