Fritidsgårdar

Ung Fritid - Fritidsgårdar

Ung Fritid - Här finns ungdomscafé, mediaverksamhet och funkisverksamhet

Ung Fritid är namnet på fritidsgårdarna i Järfälla. Här finns alltid vuxna som har tid. Ung Fritid skapar en meningsfull fritid för Järfällas ungdomar. Här kan man träffa kompisar, ta en fika och delta i skapande aktiviteter.

Hitta mer information om fritidsgårdarna
 

250K - Ung demokrati

Är du mellan 13 och 20 år och har en idé på en aktivitet för ungdomar i Järfälla?
Genom stödet 250K - Ung demokrati kan du förverkliga din idé!

250K - Ung demokrati är ett stöd till ungdomar som vill förverkliga sina idéer för andra unga i Järfälla. Stödet delas ut på demokratiskt sätt och ska ge ungdomar möjlighet och stöd att organisera sig för att förverkliga en idé. I samarbete med Ung Fritid finns möjlighet att lämna in sitt förslag på någon av Järfällas fritidsgårdar.

Stödet fungerar så här: Du som lämnar in projektidéer har möjlighet att få ekonomiskt stöd för att täcka kostnader för projektet. Inga pengar betalas ut direkt, utan personal på kommunen hjälper till med beställningar och fakturor i samband med att projektet blir verklighet. Du får dessutom stöd i form av en coach som stöttar i planering och genomförande av projektet.

Har du frågor om 250K - Ung demokrati?
Kontakta demokrati@jarfalla.se
För mer information och viktiga datum, besök 250Ks hemsida