Aspnäskyrkan

Aspnäskyrkan

Föreningar Idéburna föreningar

Aspnäskyrkan (Järfälla Pingstförsamling) är en mångkulturell församling som på olika sätt vill hjälpa människor att upptäcka tron, dela hoppet och fördjupas i kärlek. Välkommen på våra gudstjänster och samlingar för olika åldrar.