FUB Järfälla Upplands-Bro

FUB Järfälla Upplands-Bro

Föreningar Handikappföreningar

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Information

Beskrivning

Syftet med lokalföreningen FUB Järfälla Upplands-Bro är:

att främja stöd, service, omvårdnad och utbildning för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning samt deras aktiva medverkan i samhälls- och föreningsliv,

att verka för att personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter tillgodosedda, samt

att i övrigt verka för att personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor.