FUB Järfälla Upplands-Bro

FUB Järfälla Upplands-Bro

Föreningar Handikappföreningar

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Beskrivning

Syftet med lokalföreningen FUB Järfälla Upplands-Bro är:

att främja stöd, service, omvårdnad och utbildning för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning samt deras aktiva medverkan i samhälls- och föreningsliv,

att verka för att personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter tillgodosedda, samt

att i övrigt verka för att personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor.