Görvälnlammet

Görvälnlammet

Föreningar Kulturföreningar

Görvälnlammet är en förening som bedriver fåravel och vill värna om det öppna landskapet som finns i Järfälla.

Beskrivning

Föreningen vill ge storstadsmänniskan möjlighet att i sitt närområde komma i kontakt med både moderna och historisk fårskötsel. Genom betande djur ska landskapet kunna hållas öppet och den biologiska mångfalden främjas.
Föreningens primära intresse är att hålla får i anslutning till Görvälns gård.