Logo Jakobsbergs båtsällskap

Jakobsbergs Båtsällskap

Föreningar

JBS är en ideell, allmännyttig förening vars ändamål är - att sammansluta båtägare och andra båtsportintresserade personer; - att främja intresset för sjön och båtsporten; - att anskaffa och sköta lämplig hamn och varvsplats för medlemmarnas båtar samt i övrigt tillvarata

JBS är en ideell, allmännyttig förening vars ändamål är
- att sammansluta båtägare och andra båtsportintresserade personer;
- att främja intresset för sjön och båtsporten;
- att anskaffa och sköta lämplig hamn och varvsplats för medlemmarnas båtar samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen;
- att främja ungdomars båtintresse genom en särskild jollesektion;
- att vara en miljömedveten klubb som följer myndigheters lagar och regler gällande båtklubbar.

Information

Vattenverksvägen 12, 175 47 Järfälla