Logo för basket

Järfälla Basket

Föreningar

Järfälla Basket, eller formellt ”KFUM Järfälla Basketboll klubb” (förkortat JBBK) bildades 1973 i Järfälla kommun på initiativ av Stig Alexandersson och Mirko Simek. Klubben är hemmahörande i Järfälla kommun och är den största basketklubben i kommunen med drygt 400 aktiva medlemmar och växer

Järfälla Basket, eller formellt ”KFUM Järfälla Basketboll klubb” (förkortat JBBK) bildades 1973 i Järfälla kommun på initiativ av Stig Alexandersson och Mirko Simek.

Klubben är hemmahörande i Järfälla kommun och är den största basketklubben i kommunen med drygt 400 aktiva medlemmar och växer stadigt. Klubben har ca 20 lag fördelat på knatteverksamhet, barn-och ungdomsverksamhet samt seniorlag. Järfälla Baskets färger är blått och vitt.

Information

Mjölnarvägen 3, 17741 Järfälla

Beskrivning

Med ambition, stolthet och passion för basket så vill vi bedriva en idrott som utvecklar människor positivt både fysiskt och psykiskt, men även socialt och kulturellt. Klubbens vision är att Järfälla basket ska vara en av de mer aktiva mötesplatserna i kommunen, både socialt och sportsligt, där alla ges möjlighet till en värdefull basketutbildning så väl som en meningsfull fritid. Vi som klubb värnar om öppenhet, tolerans, integration, inkludering och bredd.
Att vi dessutom verkar för lika villkor oberoende av kön, både sportsligt och socialt, ser vi som en självklarhet.

Vårt social engagemang i kommunen kan man uppleva genom vår öppna basketverksamhet Drive In basket, öppen basket på fredagar samt Open gym, öppen verksamhet under sport och påsklov.

Sedan år 1999 har vi haft vår sommarsatsning, City summer, en fritidssatsning under hela sommarlovet med öppen verksamhet riktad till barn och unga i kommunen och kranskommunerna. Där bedriver vi även annan idrottsverksamhet, men gemensamt för alla våra fritidssatsningar är att vi driver dem i egen regi med egen vuxen personal på plats, samt att det är gratis och öppet för alla.

Alla våra öppna verksamheter vill verka för en drogfri och säker miljö, utan våld och rasism och som står för inkludering och integration.
Vi vill också verka för att öka förståelsen och kunskapen om föreningslivet, vilket innebär att vi uppmuntrar föräldrar att engagera sig på olika sätt i klubben, och därmed bli delaktiga i sina barns fritid.

Vi tränar främst i Järfälla gymnasiums hallar, Herrestaskolans hall, Tallbohovskolans hall, BAS Barkarbys hall samt Jakobsbergs sporthall.
Järfälla Baskets kansli ligger i Jakobsbergs Sporthall på Mjölnarvägen 3 i Järfälla.

Varmt välkomna till oss