Järfälla Bele Innebandy

Järfälla Bele Innebandy

Föreningar Idrottsföreningar

Järfälla Bele Innebandy (JB) bildades 2023 genom samgående av föreningarna Järfälla IBK (Spiders) och Bele Barkarby IF IBF. Innebandytraditionerna går långt tillbaka i Järfälla där Järfälla IBK grundades redan 1983, bara två år efter att Svenska Innebandyförbundet skapades. Bele Barkarbys första

Järfälla Bele Innebandy (JB) bildades 2023 genom samgående av föreningarna Järfälla IBK (Spiders) och Bele Barkarby IF IBF.
Innebandytraditionerna går långt tillbaka i Järfälla där Järfälla IBK grundades redan 1983, bara två år efter att Svenska Innebandyförbundet skapades. Bele Barkarbys första Innebandysektion startades 1996, då under föreningsnamnet IK Bele. År 2002 gick föreningarna IK bele och Barkarby SK samman och bildade Bele Barkarby IF. Från 2007 bedrevs innebandyn i en egen förening, kallad Bele Barkarby IF IBF.

Information

Brasvägen 2, 17561 Järfälla

Beskrivning

Vår verksamhet ska bedrivas enligt SIU, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, som är framtagen av Svenska Innebandyförbundet och som i sin tur bygger på Riksidrottsförbundets riktlinjer och värderingar för svensk idrott. Varje ledare i föreningen ska vara utbildad i SIU. Modellen främjar individens livslånga intresse för idrottsutövande och integrerar barn-, ungdoms-, bredd-, tävlings-, och elitidrott.

Föreningen har över 1000 medlemmar och spelare i åldrarna från 6 år upp till veteraner. Vårt mål är att erbjuda så många som möjligt att spela och verka inom innebandyn på sina egna villkor oavsett om man är barn, ungdom eller vuxen.