Järfälla Konstforum

Järfälla Konstforum

Föreningar Kulturföreningar

Järfälla Konstforum är en ideell förening bildad på privat initiativ för att stimulera och vidareutveckla kulturlivet i Järfälla.

Beskrivning

Föreningen arrangerar och/eller medverkar i många av kommunens kulturaktiviteter, främst inom området konst och bild, samt arbetar också aktivt för att konst och kultur även i framtiden skall ha en framskjuten plats inom Järfälla kommun.

Inom föreningens ramar så kan man som medlem bland annat ställa ut egen konst, vinna konstverk i vårt årliga lotteri, vara med på ex. utställningar, föreläsningar, museibesök med mera, måla/skapa tillsammans med andra medlemmar i vår föreningslokal som ligger i Jakobsbergs centrum.