Midvinterstämman

Midvinterstämman

Föreningar Kulturföreningar

En av Sveriges största Spelmansstämor inomhus ! Buskspel, scenframträdande, gammaldans och polskor, låtstuga, visstuga, samt servering!

Beskrivning

En av Sveriges största Spelmansstämor inomhus !
Buskspel, scenframträdande,gammaldans och polskor, låtstuga, visstuga, servering!