RPG Järfälla

RPG Järfälla

Föreningar Seniorföreningar

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation. Med kristna värderingar som grund arbetar vi med utvecklande gemenskap och samhällspåverkan för en trygg framtid som äldre och som anhörig. 

Information

Beskrivning

Gemenskap
Vi anordnar varje tisdag under vår -och höstterminerna Mitt på dagen-träffar med gemenskapsfika och spännande program med inbjudna gäster. Ofta anordnas också gemenskapspromenader på torsdagseftermiddagar. Boule/bowlingverksamhet och studiecirklar ordnas också.

Samhällspåverkan
I Järfälla kommun är RPG representerade i det kommunala pensionärsrådet KPR.
RPG är även representerade i motsvarande råd på distrikts- och riksplanet.