Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening

Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening

Föreningar Kulturföreningar

Skälby Gård är en bygdegård och tidigare säteri/herrgård i Järfälla socken i Järfälla kommun.

Beskrivning

Mitt emellan fyra gravfält ligger Skälby gård. Som gårdsnamn har Skälby gård funnits sedan 1500-talet, men den nuvarande huvudbyggnaden byggdes 1802. På 1500-talet var Skälby en by med två gårdar. Östergården och Västergården. 1599 betalade Västergårdens ägare, bonden Anders Eriksson, socknens högsta förmögenhetsskatt.

Huvudbyggnaden köptes av Järfälla Kommun 1949.