Stäkets Bygdegårdsförening

Stäkets Bygdegårdsförening

Föreningar Kulturföreningar

Beskrivning

Stäkets gamla skola på Vilhelm Boys väg i Stäket används idag som bygdegård. Huset ägs av Järfälla kommun och förval­tas av Stäkets bygde­gårds­förening.