Ulvsättra Bygdegårdsförening

Ulvsättra Bygdegårdsförening

Föreningar Kulturföreningar

Ulvsättra bygdegård var känd som kyrkogods redan i början av 1500-talet.

Beskrivning

Gården skiftade ofta ägare och arrendatorer. På 1700-talets slut lades den under Görvälns ägor. Jord- och lantbruk bedrevs hela tiden kontinuerligt även när Ulvsättra under 1800-talets början arrenderades av högre ämbetsmän och grosshandlare från Stockholm.

Gården ägdes vid mitten av 1950-talet av Bolinders Fabriks AB. Järfälla kommun övertog gården 1969. Jordbruket upphörde 1971. Byggnaderna på andra sidan Ulvsättravägen tillhör också Ulvsättra gård.

Den 16 maj 1994 bildades en Bygdegårdsförening, vars främsta mål är att gården skall bli en samlingspunkt för både unga och gamla i Järfälla.