Viksjöbibliotekets Vänner

Viksjöbibliotekets Vänner

Föreningar Kulturföreningar

Föreningen ViksjöBibliotekets Vänner (VBV) - för ett attraktivt och livskraftigt bibliotek i Viksjö

Information

Viksjö Järfälla

Beskrivning

Vi är en liten ideell och politiskt oberoende förening i Viksjö/Järfälla som arbetar för att bevara och utveckla vårt kommundelsbibliotek. Dessutom vill vi främja intresset för böcker och läsning och sprida information om bibliotekens roll och möjligheter i kulturlivet.